Data dokonania wpisu 2019-04-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-04-24
Numer identyfikacyjny wpisu 62/2019
Oznaczenie decyzji WB.7782.4.1.2019
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2019-03-25
Nazwa wyrobu Cement portlandzki
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: CEM II/B-V 32,5 R
Cement portlandzki CEM II/B-V 32,5 R w ilości 56 worków po 25kg
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Grupa AVISTA Sp. z o.o., 07-303 Stary Lubotyń, Sulęcin Włosciański 42b
Dystrybutor Grupa Storex Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 10-418 Olsztyn
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ściskanie wczesnej oraz składu i składników.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano Grupa Storex dalszego udostępniania wyrobu, a Grupa AVISTA nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne