Data dokonania wpisu 2019-04-15
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-04-15
Numer identyfikacyjny wpisu 60/2019
Oznaczenie decyzji 4/2019, 5/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2019-02-04
Nazwa wyrobu Rura kanalizacyjna
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: PP-B DN/OD 110x2,7 (S-20) B, dł. 1m, szara
Rura kanalizacyjna PP-B DN/OD 110x2,7 (S-20) B, dł. 1m, szara w ilości 4 szt.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Profil Wytwórnia Profili z PCV Sp. z o.o., ul. Lutycka 45, 64-920 Piła
Dystrybutor UNI-BAS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sulechowska 5, 66-120 Kargowa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie minimalnej grubości ścianki
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), UNI-BAS Sp. z o.o. Sp.k. zakazano dalszego udostępniania, a Profil Wytwórnia Profili z PCV Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne