Data dokonania wpisu 2019-03-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-03-18
Numer identyfikacyjny wpisu 42/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/26/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-02-08
Nazwa wyrobu Lampa
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5662917638001
Opis wyrobu Model: ITEM NO: 627-OB3800
Oprawa nastawna przenośna o wysokości około 31 cm. Okrągła podstawa wykonana z tworzywa sztucznego (w kolorach: niebieskim, różowym i zielonym). Spód podstawy wykonano z tego samego tworzywa. Podstawę oprawy z metalowym kloszem łączy nastawne ramię wykonane z wygiętego spiralnie metalu. Ruchome ramię umożliwia zmianę ustawienia wysokości oraz kąta nachylenia lampy. Na ramię oprawy nasunięto elastyczną, karbowaną, tworzywową osłonę.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_1423.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Q&D sp. z o.o., ul. Kielecka 41A lok. 8, 02-530 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpiecznego użytkowania sprzętu elektrycznego oraz instrukcji zawierającej informacje niezbędne do bezpiecznej eksploatacji i konserwacji sprzętu, a także konstrukcję umożliwiającą kontakt pomiędzy dostępnymi dla dotyku częściami metalowymi a izolacją podstawową oraz brak wyposażenia wlotów przewodów we wzmocnione przepusty z materiału izolacyjnego.Nie dotyczy
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy