Data dokonania wpisu 2019-03-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-03-18
Numer identyfikacyjny wpisu 40/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/312/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-12-10
Nazwa wyrobu oprawa oświetleniowa przenośna z abażurem
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 2566297856983
Opis wyrobu Model: item No.: 887-0B5698
Oprawa przenośna o wysokości ok. 24 cm i szerokości 11 cm, składająca się z podstawy w kolorze srebrnym oraz szklanego abażura w kolorach różowo – srebrnym, o średnicy ok. 14 cm i wysokości ok. 11 cm. Abażur miał kształt walca, w srodku którego znajdował się kwiat. Lampka uruchamiana była na dotyk i posiadała trzy tryby świecenia. Do wyrobu dołączony był szklany spodeczek o średnicy 10 cm, przeznaczony do nakładania na abażur i służący do aromaterapii.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC03716.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Q&D sp. z o.o., ul. Kielecka 41A lok. 8, 02-530 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 4 i § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie nieodpowiedniej odciążki, brak wzmocnionego przepustu z materiału izolacyjnego o gładko zaokrąglonych krawędziach, brak podstawowych informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu elektrycznego, do wyrob nie dołączono instrukcji użytkowania, brak numeru typu, partii lub serii lub innej informacji umożliwiającej identyfikację wyrobów, brak nazwiska lub nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu pocztowego, ponadto na wyrobie nie umieszczono oznakowania CE.Nie dotyczy
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 oraz z 2018 r., poz. 650) w związku z art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy