Data dokonania wpisu 2019-03-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-03-18
Numer identyfikacyjny wpisu 39/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/312/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-12-10
Nazwa wyrobu oprawa oświetleniowa przenośna z abażurem
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5662917419754
Opis wyrobu Model: item No.: 487-0B1975
Oprawa przenośna o wysokości ok. 23 cm i szerokości 12 cm, składająca się z podstawy w kolorze biało – srebrnym oraz szklanego abażura w kolorach biało – różowo – fioletowym, o średnicy ok. 14 cm i wysokości ok. 13 cm. Abażur miał kształt kwiatu tulipana. Lampka uruchamiana była na dotyk i posiadała trzy tryby świecenia. Po jej włączaniu w podstawie pojawiały się efekty świetlne.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC03704.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Q&D sp. z o.o., ul. Kielecka 41A lok. 8, 02-530 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie podstawowych informacji warunkujących bezpieczeństwo jego użytkowania oraz brak instrukcji użytkowania, ponadto na wyrobie nie umieszczono oznakowania CE.Nie dotyczy
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 oraz z 2018 r., poz. 650) w związku z art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy