Data dokonania wpisu 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-28
Numer identyfikacyjny wpisu 36/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/7/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-01-15
Nazwa wyrobu Maskotka pluszowa
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5907693121218
Opis wyrobu Model: art. nr 292121
Zabawka Maskotka pluszowa art. nr 292121, kod EAN 5907693121218
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             147-2018 (1).JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu DELTA TRADE Małgorzata i Krzysztof Czaja spółka jawna, ul. Majakowskiego 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Zabawka nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz pkt 1.4.1, pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 ,,Wymagania dla zabawek’’ do rozporządzenia, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania laboratoryjnego małych elementów (oczu) oraz nietrwałość szwów, dostępne stało się wypełnienie z materiału włóknistego, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.