Data dokonania wpisu 2019-02-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-12
Numer identyfikacyjny wpisu 30/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/296/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-11-23
Nazwa wyrobu Lampka nocna QIAOLIAN QL-504
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5662917302544
Opis wyrobu Model: ITEM NO: 308-7B0254 (motylek)
Lampka wykonana z tworzywa sztucznego w formie bajkowego, kolorowego motylka. W tylnej części lampki zamontowana płaska wtyczka do urządzeń elektrycznych wykonanych w II klasie ochronności elektrycznej. W obudowie ponadto zamontowano włącznik/wyłącznik. Po włożeniu lampki do gniazda sieciowego i włączeniu, lampka świeci kolorowym światłem.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Q&D Sp. z o.o., ul. Polna 5, 05-552 Wólka Kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobach podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby wyroby były użytkowane bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem oraz, ze względu na to, że wyroby posiadają obudowę o takim kształcie, iż mogą być traktowane przez dzieci jako zabawka, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy