Data dokonania wpisu 2019-02-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-12
Numer identyfikacyjny wpisu 29/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/307/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-12-03
Nazwa wyrobu Drewniany piesek na sznurku
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 4894063031592
Opis wyrobu Model: ITEM NO. 2205, ECOTOYS
Zabawka do ciągnięcia w kształcie psa, wykonana z drewnianych elementów. Do pyska przymocowana jest linka z wolnym końcem. Zabawka porusza się na dwóch parach drewnianych kół osadzonych na metalowych osiach. Ogon i uszy psa są przymocowane za pomocą elastycznej gumki.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             P1140046.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE SHANGHAI EDUFAN TOYS CO., LTD., Room 402, Bldg 6, No. 313 Ning Guo Road, Shanghai, Chiny
Importer wyrobu MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda, ul. Logistyczna 31, 62-080 Sady
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Zabawka nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz w pkt 1.4.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z uwagi na zawyżoną długość linki z wolnym końcem.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.