Data dokonania wpisu 2019-02-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-12
Numer identyfikacyjny wpisu 25/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/245/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-09-19
Nazwa wyrobu Zabawka ITEM NO: 519-5B3315, NO.109-/0
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5662917533159
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Zestaw składający się z karabinu, 16 plastikowych kulek, trzech piankowych pocisków zakończonych przyssawkami oraz miecza.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC00516.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Q&D Sp. z o.o., ul. Polna 5, 05-552 Wólka Kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz w pkt 1.4.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z uwagi na oddzielenie się od pocisków zabawki przyssawek.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Udławienie
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne