Data dokonania wpisu 2019-02-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-11
Numer identyfikacyjny wpisu 14/2019
Oznaczenie decyzji WWB.7782.50.2.2018.AS
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Białymstoku
Data wydania decyzji 2018-12-05
Nazwa wyrobu płyty styropianowe EPS S Neographite Fasada 033 B 001
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: grubość 150mm
płyty styropianowe EPS S Neographite Fasada 033 B 001 grubości 150mm w ilości 8,742 m3
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Neotherm sp. z o.o. sp. k., ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała
Dystrybutor Kotar-Bis Suchocka, Makal s.j., ul. Błękitna 36, 15-136 Białystok
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie oraz wytrzymalości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano Kotar-Bis s.j. udostępniania wyrobu i nakazano Neotherm sp. z o.o. sp. k. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne