Data dokonania wpisu 2019-02-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-11
Numer identyfikacyjny wpisu 12/2019
Oznaczenie decyzji WB.7782.28.2.2018
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2018-09-04
Nazwa wyrobu Cement portlandzki
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: CEM II/B-V 32,5 R
Cement portlandzki CEM II/B-V 32,5 R w ilości 26 worków po 25kg
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Spółdzielnia Socjalna "Piekiełko", Wola Kożuszkowa 55, 88-324 Jeziora Wielkie
Dystrybutor Mariusz Soboń, Beata Wojtal, AWANGARDA s.c., ul. Legionów 2, 82-300 Elbląg
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ściskanie wczesnej oraz składu i składników.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), SS "Piekiełko" nakazano wycofanie wyrobu z obrotu, a Awangarda s.c. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne