Data dokonania wpisu 2019-02-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-11
Numer identyfikacyjny wpisu 10/2019
Oznaczenie decyzji DWB.70.25.2018.DSZ
Nazwa organu, który wydał decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wydania decyzji 2018-08-23
Nazwa wyrobu Zaprawa murarska do cienkich spoin Silka Ytong
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Zaprawa murarska do cienkich spoin Silka Ytong w ilości 4 opakowań (po 25kg)
Kraj wytworzenia wyrobu Czechy
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE VAPENKA VITOSOV s.r.o., c.p. 54, 789 01 Hrabova, Czechy
Dystrybutor Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Broker Sp. z o.o., ul. H. Derdowskiego 4, 83-200 Starogard Gdański
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy