Data dokonania wpisu 2019-02-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-11
Numer identyfikacyjny wpisu 7/2019
Oznaczenie decyzji 1366/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB we Wrocławiu
Data wydania decyzji 2018-10-31
Nazwa wyrobu Grzejnik łazienkowy 900x500
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu 3663602845480
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Grzejnik łazienkowy 900x500 w ilości 13 sztuk
Kraj wytworzenia wyrobu Wielka Brytania
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square, London, W2 6PX, Wielka Brytania
Dystrybutor Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 102, 02-255 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne