Data dokonania wpisu 2019-02-06
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-06
Numer identyfikacyjny wpisu 4/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/226/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-08-17
Nazwa wyrobu Lalka „Magic World Snow”
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: No. 318
Duża lalka typu Barbie przedstawiająca jedna z bohaterek bajki „Kraina Lodu” wykonana z tworzywa sztucznego z miękką głową; ubrana w gorset i spódnicę oraz pelerynę z materiału włókienniczego.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSCN0016.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Czerwony Liść Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 14A, Hala 6, lok. A-40, 05-552 Wólka kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Zabawka nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) i pkt 3.1.1. i pkt 3.1.2. Załącznika nr 1 „Wymagania dla zabawek 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych” do rozporządzenia, z uwagi na obecność obecność ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (11,9±1,9)%.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zniszczenie go. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.