Data dokonania wpisu 2018-10-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-10-11
Numer identyfikacyjny wpisu 61/2018
Oznaczenie decyzji 456/2018, 457/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2018-09-05
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: HYDROSTOP EPS P-100 gr. 120mm
Płyty styropianowe HYDROSTOP EPS P-100 gr. 120mm
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE DOM-STYR Z. Igies i Wspólnicy Sp.j., ul. Martyniaków 8, 43-603 Jaworzno
Dystrybutor 1. Józef Witek, wspólnik spółki cywilnej X-bud handel, Siołkowa 437, 33-330 Grybów 2. Robert Ząber, wspólnik spółki cywilnej X-bud handel, Łabowa 10b, 33-336 Łabowa 3. Robert Złocki, wspólnik spółki cywilnej X-bud handel, Kamionka Wielka 343, 33-334 Kamionka Wielka
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przenikania ciepła, oporu cieplnego i nasiąkliwości wodą.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zakazano X-bud handel s.c. dalszego udostępniania wyroby, a DOM-STYR nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne