Data dokonania wpisu 2018-10-08
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-10-08
Numer identyfikacyjny wpisu 60/2018
Oznaczenie decyzji DNR-2/216/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-08-06
Nazwa wyrobu pistolet
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5907791572257
Opis wyrobu Model: art. nr 1503G277 0007-18AAC
Zestaw składający się z pistoletu, plastikowej tarczy z naklejką oraz 6 pocisków w postaci rurek z pianki, zakończonych nasadkami z tworzywa gumopodobnego, które są wykorzystywane jako powierzchnie uderzeniowe. Pistolet jest zabawką bez zmagazynowanej energii, a prędkość pocisków zależy wyłącznie od siły mięśni rąk dziecka. Opakowanie wyrobu stanowi tekturowe pudełko z częściowo wyciętymi ściankami. Zabawka oraz jej elementy zostały przymocowane za pomocą plastikowych opasek zaciskowych.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             zdjęcia REKMAN 039.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu BRIMAREX Sp. z o.o., ul. Ptasia 28A, 60-319 Poznań
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Zabawka nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz w pkt 1.12 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na zaniżone pola powierzchni uderzeniowych pocisków, co stwarza ryzyko powstania obrażeń na ciele użytkownika i osób trzecich. Ponadto przed treścią ostrzeżeń zamieszczonych na opakowaniu wyrobu brak było słowa „Ostrzeżenie”.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uszkodzenie oka
 • Urazy mięśni
 • Uszkodzenie wzroku
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.