Data dokonania wpisu 2018-08-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-08-24
Numer identyfikacyjny wpisu 48/2018
Oznaczenie decyzji 9/2018, 10/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2018-08-06
Nazwa wyrobu Zaprawa murarska cementowo wapienna
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: ZM-cwM5
Zaprawa murarska cementowo wapienna ZM-cwM5 w ilości 33 worki po 25kg
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Izolbet Sp. z o.o., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
Dystrybutor RAJMAN Marcin Rapcewicz sp.j., ul. Sienkiewicza 11, 69-100 Słubice
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie mrozoodporności.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), RAJMAN Marcin Rapcewicz Sp.j. zakazano dalszego udostępniania, a Izolbet Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne