Data dokonania wpisu 2018-08-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-08-24
Numer identyfikacyjny wpisu 47/2018
Oznaczenie decyzji DNR-2/47/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-02-16
Nazwa wyrobu lampa stołowa
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5820160720618
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Korpus lampy z tworzywa sztucznego. Na końcu pionowego elementu korpusu znajduje się oprawa na żarówkę, z możliwością zamontowania na niej abażuru. Z podstawy lampy wyprowadzono przewód zasilający z włącznikiem i płaską nierozbieralną wtyczką sieciową. Bolce wtyczki izolowane na połowie długości od korpusu wtyczki. Lampa zapakowana w pudełko wykonane z tektury. Na opakowaniu umieszczono wizerunek lampy.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             P1120531.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor EMBLEMATIKWORLD sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak podstawowych informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania na wyrobie, tj.: napięcia znamionowego w Voltach, symbolu opraw oświetleniowych II klasy, oznakowania maksymalnej mocy znamionowej, oznakowania częstotliwości znamionowej w Hz, oznaczenia typu oprawy, maksymalnej mocy źródła światła, a także brak oznakowania CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy