Data dokonania wpisu 2018-08-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-08-24
Numer identyfikacyjny wpisu 45/2018
Oznaczenie decyzji DNR-2/189/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-07-10
Nazwa wyrobu huśtawka drewniana
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5905399006013
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Huśtawka drewniana przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia, składa się z drewnianych elementów połączonych żółtym sznurem, opakowanie - foliowy worek.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_5152.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STANTOM s.c.”, Ludwinów 8, 07-100 Węgrów
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Zabawka nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz pkt 1.1., pkt 1.15. Załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na konstrukcję węzłów mocujących siedzisko i samej huśtawki, co stwarza ryzyko urazu lub obrażeń fizycznych w przypadku rozwiązania się węzłów oraz dostępność otworów, które stwarzają niebezpieczeństwo uwięźnięcia głowy i szyi dziecka w trakcie użytkowania zabawki.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Naderwanie ścięgien
 • Złamanie kończyny
 • Wypadnięcie/spadnięcie człowieka
 • Urazy wewnętrzne ciała człowieka
 • Urazy mięśni
 • Uduszenie
 • Zwichnięcie kończyny
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.