Data dokonania wpisu 2018-07-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-07-24
Numer identyfikacyjny wpisu 40/2018
Oznaczenie decyzji 697/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB we Wrocławiu
Data wydania decyzji 2018-05-30
Nazwa wyrobu Wyłaz dachowy
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 45 x 73 cm
Wyłaz dachowy 45 x 73 cm w ilości 10 sztuk
Kraj wytworzenia wyrobu Węgry
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Altaterra Kft., Malom Köz 1., H-9431 Fertöd, Węgry
Dystrybutor Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy