Data dokonania wpisu 2018-07-23
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-07-23
Numer identyfikacyjny wpisu 38/2018
Oznaczenie decyzji WB.7782.3.1.2018
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2018-05-07
Nazwa wyrobu Siatka z włókna szklanego
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: niepowtarzalny kod wyrobu: 117 S
Siatka z włókna szklanego o niepowtarzalnym kodzie wyrobu: 117 S, w ilości 10 rolek po 50m2
Kraj wytworzenia wyrobu Słowacja
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Technical Textiles s.r.o. Beethovenova 16, SK-92101 Piestany, Słowacja
Dystrybutor Marek Kowalczyk, EUROMIX, ul. Dąbrowskiego 9, 12-100 Szczytno
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie siły zrywającej wzdłuż osnowy i wątku.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne