Data dokonania wpisu 2018-07-23
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-07-23
Numer identyfikacyjny wpisu 37/2018
Oznaczenie decyzji WB.7782.6.2.2018
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2018-03-29
Nazwa wyrobu Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: SBS IZOBIT Standard 20 250 S52 SBS
Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS IZOBIT Standard 20 250 S52 SBS w ilości 48 rolek
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
Dystrybutor Anitech Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 64c, 10-041 Olsztyn
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie maksymalnej siły rozciągającej w poprzek oraz wydłużenia wzdłuż i w poprzek.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Izobud Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu, a Anitech Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne