Data dokonania wpisu 2018-04-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-04-19
Numer identyfikacyjny wpisu 19/2018
Oznaczenie decyzji DON.70.9.2017.MAM
Nazwa organu, który wydał decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wydania decyzji 2018-02-26
Nazwa wyrobu Zaprawa do cienkich spoin
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Porotherm Profi 25kg
Zaprawa do cienkich spoin Porotherm Profi 25kg w ilości 5 sztuk
Kraj wytworzenia wyrobu Austria
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Wienerberger AG, Wienerbergerstrasse 11, 1100 Vienna, Austria
Inny przedsiębiorca Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Warszawa
Dystrybutor BUDINPOL Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy