Data dokonania wpisu 2018-04-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-04-12
Numer identyfikacyjny wpisu 17/2018
Oznaczenie decyzji 1918/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Warszawie
Data wydania decyzji 2017-12-12
Nazwa wyrobu Drewno konstrukcyjne klasy C24
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: kantówka sosnowa o przekroju 10x20cm
Drewno konstrukcyjne klasy C24 - kantówka sosnowa o przekroju 10x20cm wprowadzona do obrotu w okresie 29.12.2016 r. - 08.08.2017 r.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE DES-HAUSE Sylwester Jastrzębski, Domanice 88, 08-113 Domanice
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na brak oznakowania CE i informacji towarzyszących oznakowaniu CE oraz brak właściwej deklaracji właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów lub użytkowników. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania organoleptyczne