Data dokonania wpisu 2018-03-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-03-19
Numer identyfikacyjny wpisu 13/2018
Oznaczenie decyzji DNR-2/312/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-11-30
Nazwa wyrobu ciuchcia friction 8 cm dla malucha
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5907700683852
Opis wyrobu Model: #H11679/0783-34
Lokomotywa z napędem mechanicznym na koła. Podczas przemieszczania się zabawki komin wraz z obudową, w której jest osadzony, wykonuje ruch wahadłowy.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             SDC16666.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE MING YI TOYS FTY, SHANGCUN INDUSTRIAL PARK, LANXIA TOWN, CHENGHAI DISTICT, SHANTOU CITY, CHINA
Importer wyrobu HIPO - P.G. Gołda s.j., Bieniewo Parcela 27, 05-870 Błonie
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz wymagań określonych w ppkt 1.4.2 i ppkt 1.4.3 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, z uwagi na odłączenie się od zabawki, w trakcie próby rozciągania, małych elementów, które mieszczą się całkowicie w cylindrze do badania małych części.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Udławienie
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobów z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne