Data dokonania wpisu 2018-03-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-03-14
Numer identyfikacyjny wpisu 11/2018
Oznaczenie decyzji 22/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2017-12-15
Nazwa wyrobu wełna mineralna Knaufinsulation EXPERT LRR 033 gr. 100mm
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Expert 033 MW-EN 13162-T2-AFr5
wełna mineralna Knaufinsulation EXPERT LRR 033 gr. 100mm (Expert 033 MW-EN 13162-T2-AFr5)
Kraj wytworzenia wyrobu Czechy
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Knauf Insulation GmBH AM Banhof 797346 Iphofen, Niemcy, zakład produkcyjny: Knauf Insulation spol. Sr. O Pod Dolni Drahou 110, CZ-417 42 Krupka
Dystrybutor Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne