Data dokonania wpisu 2018-02-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-02-21
Numer identyfikacyjny wpisu 351
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/46/2017 z 23 sierpnia 2017 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Zjeżdżalnia rurowa prosta o długości 6 m
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 32.30.15 Pozostały sprzęt do uprawiania sportów lub do gier na wolnym powietrzu
Model
Kod produktu (EAN) brak
Opis Zjeżdżalnia rurowa prosta o długości 6 m stanowi element trójpoziomowej konstrukcji zabawowej o powierzchni 136 m², będącej stacjonarnym urządzeniem zabawowo – rozrywkowym dla dzieci w wieku 3-11 lat i mierzących do 150 cm. Zjeżdżalnia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym oraz niebieskim. Produkt składa się z kilku segmentów połączonych ze sobą za pomocą śrub.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu brak danych
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             IMG_4529.JPGzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             IMG_4530.JPGzdjęcie 2
  Wytwórca w UE Łukasz Kasprzyk F.U.H. „EXPRES” ul. Chropaczowska 11 41-500 Chorzów
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Inne
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Produkt stwarza zagrożenie ze względu na brak ochrony zabezpieczającej przed wspinaniem się na zewnętrzną powierzchnię konstrukcji rurowej. Ponadto, ustawienie zjeżdżalni nie zapewnia wymaganej powierzchni zderzenia w odległości 1000 mm od burt części wyjściowej oraz odpowiedniego zakresu przestrzeni upadku. Ustalono również, że ustawienie ww. zjeżdżalni w konstrukcji sali zabaw nie zapewnia wymaganej powierzchni zderzenia w odległości 1000 mm od burt części wyjściowej oraz odpowiedniego zakresu