Data dokonania wpisu 2018-02-16
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-02-16
Numer identyfikacyjny wpisu 8/2018
Oznaczenie decyzji KWB.7782.23.4.2017.DP
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Rzeszowie
Data wydania decyzji 2017-12-20
Nazwa wyrobu Trójwarstwowa membrana dachowa
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EUROWEK 5000
Trójwarstwowa membrana dachowa EUROWEK 5000, w ilości 135m2
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE PROXIM Sp. z o.o., ul. Lucyny Herc 52, 20-328 Lublin
Dystrybutor PLUTA Stanisław Pluta, ul. Złota 59, 39-340 Padew Narodowa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu, wytrzymalości na rozdzieranie gwoździem dla kierunku poprzecznego i zapalenia.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano PROXIM Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu oraz zakazano PLUTA Stanisław Pluta dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne