Data dokonania wpisu 2018-02-07
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-02-07
Numer identyfikacyjny wpisu 5/2018
Oznaczenie decyzji WWB.7782.G3.1.2017.HT
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Białymstoku
Data wydania decyzji 2017-11-30
Nazwa wyrobu zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komorkowego
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: ZMC-cM7
zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komorkowego i silikatów ZMC-cM7 w ilości 191 sztuk (worki po 25kg)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE IZOLBET sp. z o.o., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
Dystrybutor "Rozbud" Łapińscy s.j., ul. Rajgodzka 128, 16-300 Augustów
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wartości współczynnika absorpcji wody.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zakazano "Rozbud" Łapińscy s.j. udostępniania wyrobu i nakazano IZOLBET sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne