Data dokonania wpisu 2018-01-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-01-24
Numer identyfikacyjny wpisu 3/2018
Oznaczenie decyzji WKWB.7782.42.1.2017.MIg
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Szczecinie
Data wydania decyzji 2017-08-29
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe podłoga/dach ARBET/K/PD/EPS 60/100
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Płyty styropianowe podłoga/dach ARBET/K/PD/EPS 60/100
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Fabryka Styropianu "ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. j., ul. Bohaterów Warszawy 32, 75-211 Koszalin
Dystrybutor PSB-MRÓWKA-MARBUD Sp. zo.o. Sp. k., ul. Zakładowa 2, 72-100 Goleniów
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na niezgodność deklarowanych właściwości użytkowych w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz wytrzymałości na rozciąganie.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano Arbet wycofanie wyrobu z obrotu, a PSB-MRÓWKA-MARBUD zakazano dalszego przekazywania wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne