Data dokonania wpisu 2018-01-16
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-01-16
Numer identyfikacyjny wpisu 2/2018
Oznaczenie decyzji 1788/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Warszawie
Data wydania decyzji 2017-11-15
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe THERMO FASADA CLASSIC
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: n EPS S EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-
Płyty styropianowe THERMO FASADA CLASSIC w ilości 15 paczek (4,5m3) n EPS S EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80, gr. 100mm w ilości 9 paczek (2,7m3)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE ARSANIT Sp. z o.o., ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie
Dystrybutor AFRIM Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 09-400 Płock
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidlową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność deklarowanych właściwości użytkowych w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła, opór cieplny.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne