Data dokonania wpisu 2017-12-22
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-12-22
Numer identyfikacyjny wpisu 140/2017
Oznaczenie decyzji 1675/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB we Wrocławiu
Data wydania decyzji 2017-11-08
Nazwa wyrobu Grzejnik łazienkowy
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 960/450mm, gięty, kolor: chrom
Grzejnik łazienkowy 960/450mm, gięty, kolor: chrom w ilości 2 sztuk
Kraj wytworzenia wyrobu Bułgaria
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Thermolux Ltd., 75 Ivan Vazov Blvd, 8000 Burgas, Bułgaria
Dystrybutor Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., al.. Krakowska 102, 02-180 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie nominalnej mocy cieplnej.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne