Data dokonania wpisu 2017-12-22
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-12-22
Numer identyfikacyjny wpisu 137/2017
Oznaczenie decyzji KWB.7782.7.2.2017.JP
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Rzeszowie
Data wydania decyzji 2017-05-18
Nazwa wyrobu Płyta izolacyjna IZOROL-PP EPS pack
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: grubość: 30mm, długość x szerokość 10000x1000mm
Płyta izolacyjna IZOROL-PP EPS pack, grubość: 30mm, długość x szerokość 10000x1000mm, w ilości 8 opak. X 10.0m2 = 80.0m2
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Kotar Sp. j. B. & S. Jaworscy, ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów
Dystrybutor HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o., ul. Lucyny Herc 10, 20-328 Lublin
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie naprężeń ściskających.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano Kotar Sp. j. B. & S. Jaworscy wycofanie wyrobu z obrotu oraz zakazano HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o. dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne