Data dokonania wpisu 2017-12-22
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-12-22
Numer identyfikacyjny wpisu 135/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/291/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-11-06
Nazwa wyrobu lampa stołowa z klipsem
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5820160720632
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Podstawa w formie klipsa, z kt. wychodzi elastyczne ramię. Oba elementy z tworzywa. Na końcu ramienia metalowy klosz koloru granatowego z oprawą na żarówkę. Z podstawy wyprowadzony przewód zasilający zakończony płaską nierozbieralną wtyczką. W podstawie wyłącznik sieciowy. Bezpośrednio na lampie nie umieszczono żadnego oznakowania. Na opakowaniu etykieta naklejka, na kt. m.in.: znak handlowy JIX®, importer: EMBLEMATIKWORLD sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, Polska, Jix@jixpolska.
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             P1120327.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor EMBLEMATIKWORLD sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów § 5 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie i w instrukcji informacji warunkujących bezpieczne jego użytkowanie i zgodnie z przeznaczeniem oraz z uwagi na brak na ww. wyrobie oznakowania CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobów z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania organoleptyczne