Data dokonania wpisu 2017-10-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-10-25
Numer identyfikacyjny wpisu 112/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/233/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-09-13
Nazwa wyrobu wiertarka udarowa Beck&Lorenz
Kategoria wyrobu maszyny
Kod EAN Wyrobu 5905669738026
Opis wyrobu Model: Z1J-C60-13
Wiertarka udarowa elektryczna ręczna. Przewód, w miejscu wlotu do obudowy zabezpieczony jest odgiętką. Korpus wyrobu wykonano z tworzywa sztucznego, dwa elementy obudowy połączone są ze sobą za pomocą wkrętów. Wiertarka posiada metalowy uchwyt wiertarski o maksymalnej średnicy wiertła 13 mm. Maszynę wyposażono w przełącznik kierunku obrotów, łącznik z blokadą i regulacją prędkości obrotowej, przełącznik: praca z udarem/bez udaru.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu „OAZA EKO INVESTMENT” sp. z o.o., ul. Al. Niepodległości 813/815 lok. 11, 81-810 Sopot
Inny przedsiębiorca ZHEJIANG SUNTECH IMPORT & EXPORT CO., LTD., Hangzhou, China
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów § 38 ust. 1 oraz w § 41 ust. 1 i § 42 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), z uwagi na niewłaściwą ochronę przed dostępem do części czynnych oraz przekroczenie dopuszczalnej temperatury uzwojenia stojana w przypadku zablokowania wrzeciona
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Poparzenie
  • Porażenie prądem
  • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentow oraz odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne