Data dokonania wpisu 2017-10-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-10-24
Numer identyfikacyjny wpisu 107/2017
Oznaczenie decyzji 138/I/2017, 139/I/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Łodzi
Data wydania decyzji 2017-08-01
Nazwa wyrobu Folia paroizolacyjna 0,2 INDUFOL
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 0,2+/-50%, TYP A
Folia paroizolacyjna 0,2 INDUFOL 0,2+/-50%, TYP A, wyprodukowana przez Industrial Zbigniew Szymański, Al. Sienkiewicza 21/2, 88-100 Inowrocław, zakład produkcyjny: Industrial, Sławęcinek 23A, 88-100 Inowrocław
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Industrial Zbigniew Szymański, Al. Sienkiewicza 21/2, 88-100 Inowrocław
Dystrybutor Kapiri Sp. z o.o., al. Sikorskiego 13/17, 97-300 Piotrków Trybunalski
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych, brak instrukcji obsługi oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu, wytrzymałości na rozdzieranie, odporności na uderzenie i przenikania pary wodnej.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano Industrial Zbigniew Szymański wycofanie wyrobu z obrotu, a Kapiri Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne