Data dokonania wpisu 2017-10-20
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-10-20
Numer identyfikacyjny wpisu 105/2017
Oznaczenie decyzji WB.7782.24.1.2016
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2017-08-29
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe perymetryczne
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Styrhydro P100
Płyty styropianowe perymetryczne Styrhydro P100 w ilości 11,10m3
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Styropian Plus sp. z o.o., Czarne Dolne, 82-520 Gardeja
Dystrybutor Falkon s.j. Daniel Dominik Górski, Tomasz Chętnik, ul. Malborska 52, 82-300 Elbląg
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie oporu cieplnego i wytrzymalości na zginanie.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano Styropian Plus sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Falkon s.j. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne