Data dokonania wpisu 2017-10-20
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-10-20
Numer identyfikacyjny wpisu 104/2017
Oznaczenie decyzji WB.7782.21.1.2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2017-09-04
Nazwa wyrobu Cement portlandzki
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: CEM I 42,5R
Cement portlandzki CEM I 42,5R 19 opakowań po 25kg
Kraj wytworzenia wyrobu Litwa
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE AB Akmenes cementas, Dalinkeviciaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmene
Dystrybutor Skład Budowlany "Major" Anna Pałuszyńska, Michał Pałuszyński, 11-500 Giżycko, ul. Suwalska 11
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklaracje właściwości użytkowych, informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie składu i składników.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne