Data dokonania wpisu 2017-10-06
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-10-06
Numer identyfikacyjny wpisu 102/2017
Oznaczenie decyzji WWB.7782.35.1.1.2017.MP
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Białymstoku
Data wydania decyzji 2017-08-30
Nazwa wyrobu płyty styropianowe GENDERKA/OST/01/W31FEP
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 120mm
płyty styropianowe GENDERKA/OST/01/W31FEP grubości 120mm w ilości 4,2m3
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE GENDERKA sp. z o.o., ul. Bogdana Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz
Dystrybutor KAIZEN s.c., Łubin Kościelny 70, 17-100 Bielsk Podlaski
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wartości współczynnika przewodzenia ciepła i wytrzymałości na rozciąganie.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano KAIZEN s.c. udostępniania wyrobu i nakazano GENDERKA sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne