Data dokonania wpisu 2017-09-15
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-09-15
Numer identyfikacyjny wpisu 98/2017
Oznaczenie decyzji WWB.7782.28.1.2017.RT
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Białymstoku
Data wydania decyzji 2017-08-01
Nazwa wyrobu płyty styropianowe IZOBAU
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: FASADA EPS 040 grubość 120mm (frezowane)
Płyty styropianowe IZOBAU FASADA EPS 040 grubość 120mm (frezowane) 66 opakowań po 0,29m3 (19,14m3)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE LUBAU sp. zo.o. S.K.A., ul. Bukowińska 24A/83, 02-703 Warszawa
Dystrybutor Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SEZAM s.j. H. Samul, L. Samul, ul. Sportowa 9, 18-500 Kolno
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie CE, nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wartości współczynnika przewodzenia ciepła lambda oraz oporu cieplnego, wytrzymałości na zginanie oraz rozciąganie.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano PHU SEZAM udostępniania wyrobu i nakazano LUBAU Sp. z o.o. SKA wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne