Data dokonania wpisu 2017-09-15
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-09-15
Numer identyfikacyjny wpisu 97/2017
Oznaczenie decyzji 14/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2017-07-24
Nazwa wyrobu Pustak Poryzowany Thermoziegel
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 9156 T-24 308x240x238
Pustak Poryzowany Thermoziegel 9156 T-24 308x240x238 w ilości 288 szt.
Kraj wytworzenia wyrobu Niemcy
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Röben Klinkewerke GmbH&Co.KG 14827 Wiesenburg OT REETZ
Dystrybutor Centrum Handlowe ADAMS Łotoccy S.j., ul. Górnośląska 17, 68-200 Żary
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania organoleptyczne