Data dokonania wpisu 2017-09-15
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-09-15
Numer identyfikacyjny wpisu 94/2017
Oznaczenie decyzji 491/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2017-07-11
Nazwa wyrobu Płyty z polistyrenu ekstudowanego URSA
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: XPS N-III gr. 30mm
Płyty z polistyrenu ekstudowanego URSA XPS N-III gr. 30mm (3 paczki)
Kraj wytworzenia wyrobu Niemcy
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch, Niemcy
Dystrybutor Bronisław Bielski Przedsiębiorstwo Transportu i Handlu MAT-BUD, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 50
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano obrotu wyrob. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania organoleptyczne