Data dokonania wpisu 2017-08-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-08-18
Numer identyfikacyjny wpisu 89/2017
Oznaczenie decyzji 490/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2017-07-11
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe EGOMIX
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EPS 031 Fasada Grafitherm gr. 50mm
Płyty styropianowe EGOMIX EPS 031 Fasada Grafitherm gr. 50mm
Kraj wytworzenia wyrobu Słowacja
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE EGOMIX-POLYFORM s.r.o., Terezie Vansovej 10, 0650 03 Podolinec, Słowacja
Dystrybutor Ramex Sp. z o.o. Sp. K.A., ul. Wiśniowieckiego 123C, 33-300 Nowy Sącz
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych, brak informacji umożliwiającej identyfikację wyrobu i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie i naprężeń ściskających.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne