Data dokonania wpisu 2017-07-26
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-07-26
Numer identyfikacyjny wpisu 85/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/159/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-06-30
Nazwa wyrobu Pistolet na strzałki 18 cm
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5902447000207
Opis wyrobu Model: #H12078/JL-3817A
Zestaw złożony z pistoletu oraz pięciu pocisków. Pistolet wykonany został ze sztywnego tworzywa sztucznego. Pociski w formie strzałek wykonane zostały z pianki i zakończone przyssawkami.
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC09283.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu HIPO - P.G. Gołda s.j., Bieniewo Parcela 27, 05-870 Błonie
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r., poz. 1730) oraz w pkt 1.4.2 załącznika nr 1 pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do ww. rozporządzenia, z uwagi na możliwość odłączenia się od strzałek elementów, których długość stwarza ryzyko uduszenia w wyniku zaklinowania ich w drogach oddechowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z obrotu zabawki, powiadomienie konsumentów i zakazał jej udostępniania. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne