Data dokonania wpisu 2017-07-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-07-18
Numer identyfikacyjny wpisu 75/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/127/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-05-25
Nazwa wyrobu lokówka Shilong
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 2012020596010
Opis wyrobu Model: model SL-16, ITEM NO: SK-9601
Obudowa wyrobu z tworzywa sztucznego jest wyposażona w przewód elektryczny nieodłączalny, zakończony wtyczką na jednym końcu i uchwytem do zawieszenia przy wejściu do obudowy, lampkę kontrolną stanu pracy, element grzewczy i zaciskowy oraz przycisk zwalniający element zaciskowy. Lokówka została zapakowana w pudełko kartonowe, na którym umieszczono m.in. następujące informacje: prostownica do włosów, Shilong, model SL-16, ITEM NO: SK-9601, kod EAN 2012020596010, dystrybutor: Global PL Sp. z o.o.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu Global PL Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
Inny przedsiębiorca Optima Finance Sp. z o.o., Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak istotnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania, w możliwych do przewidzenia warunkach, stwarza ryzyko niewłaściwego użytkowania, co może mieć wpływ na zdrowie i życie użytkownika.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania organoleptyczne