Data dokonania wpisu 2017-07-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-07-18
Numer identyfikacyjny wpisu 73/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/132/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-05-29
Nazwa wyrobu Lampki choinkowe 300 LED
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: RD-15, RD-16, RD-20
model RD-15 (multikolor), model RD-16 (biały), model RD-20 (biały ciepły) Oprawy oświetleniowe klasy II, w stopniu ochrony IP20. Źródło światła stanowią niewymienialne diody LED połączone ze sobą za pomocą giętkiego, izolowanego przewodu. Izolacja przewodów została wykonana z PVC. Lampki wyposażone zostały w płaską, nierozbieralną wtyczkę 2,5A, 250V wraz z odgiętką oraz w sterownik służący do wywoływania za pomocą przycisku efektów świetlnych
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             PB280174.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Inny przedsiębiorca SUMATRA Paweł Poskuta, Będzin
Dystrybutor F.H.U. VIK MAR Sp. z o. o., ul. Majakowskiego 37, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na możliwość niezamierzonego usunięcia elementów obudowy migacza, co skutkuje wystąpieniem bezpośredniego dostępu do części czynnych oraz porażeniem prądem elektrycznym, zastosowanie dodatkowego gniazda o niewłaściwej konstrukcji, co stwarza możliwość wystąpienia niebezpiecznego napięcia oraz brak na wyrobach znaku klasy II oraz informacji, że źródła światła w girlandzie są niewymienialne.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania organoleptyczne