Data dokonania wpisu 2017-07-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-07-18
Numer identyfikacyjny wpisu 71/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/122/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-05-19
Nazwa wyrobu Samolot
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5900700113305
Opis wyrobu Model: ART#213
wykonany z utwardzonego plastiku samolot dwupłatowiec o wymiarach: długość 20 cm, szerokość 20 cm, wysokość 10 cm, poruszający się na 3 kółkach: dwóch przednich w kolorze białym o średnicy 3 cm, osadzonych na aluminiowej osi i jednym w kolorze żółtym, ogonowym o średnicy 1,5 cm. Samolot wyposażony został w samozwijającą się linkę, która po jej wyciągnięciu wprawia samolot w ruch i uruchamia efekty świetlne i dźwiękowe.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC08572.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu RIXI sp. z o.o. sp. k., ul. Bolesława Krzywoustego 69/18, 70-251 Szczecin
Inny przedsiębiorca MEGA WIN TOYS LTD. P.O. BOX 80644, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON, HONG KONG
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r., poz. 1730) w zw. z pkt 1.2, pkt 1.4.2, pkt 1.4.3 i pkt 1.5 załącznika nr 1 pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, a także niezgodnej z § 5 ust. 9 rozporządzenia w zw. z pkt 7.2.1 załącznika nr 1 pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych”, z uwagi na możliwość odłączenia się małych elementów, zaniżoną grubość linki wprawiającą zabawkę w ruch oraz zaniżoną grubość folii opakowania, co stwarza ryzyko zadławienia, uduszenia i zranienia użytkownika.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
 • Udławienie
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 58 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z obrotu zabawki i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne