Data dokonania wpisu 2017-07-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-07-18
Numer identyfikacyjny wpisu 69/2017
Oznaczenie decyzji 94/I/2017, 95/I/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Łodzi
Data wydania decyzji 2017-05-12
Nazwa wyrobu Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu 5908228047614
Opis wyrobu Model: ASPOT V60 S42
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na welonie z włókna szklanego ASPOT V60 S42
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE PPH LEMAR Sp. z o.o., Potrzanowo, ul. Skocka 54, 62-085 Skoki
Dystrybutor Joka Materiały Budowlane Sp. z o.o., ul. Warszawska 128/130, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie giętkości po sztucznym starzeniu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano PPH LEMAR Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Joka Materiały Budowlane Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne