Data dokonania wpisu 2017-07-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-07-18
Numer identyfikacyjny wpisu 67/2017
Oznaczenie decyzji WB.7782.15.4.2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2017-06-08
Nazwa wyrobu papa asfaltowa termozgrzewalna
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: SBS DACHBIT 20 250 S 52 SBS
papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS DACHBIT 20 250 S 52 SBS
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
Dystrybutor Building Products Distribution Sp. z o.o., ul. Jarocka 21, 10-699 Olsztyn
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie giętkości w niskiej temperaturze.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano Izobud Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Building Products Distribution Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne