Data dokonania wpisu 2017-07-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-07-18
Numer identyfikacyjny wpisu 66/2017
Oznaczenie decyzji 425/2017, 426/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2017-06-07
Nazwa wyrobu element murowy ceramiczny HD
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Kategoria II 250mmx120mmx65mm
element murowy ceramiczny HD Kategoria II 250mmx120mmx65mm
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Cegielnia Laskowski Jarosław Laskowski, Elżbieta Legwand, 39-432 Gorzyce, Wrzawy 511
Dystrybutor Przedsiębiorstwo Handlowe DORBUD-BIS Józef Wcislo, 32-005 Niepołomice, ul. 3-go Maja 20
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych, brak informacji umożliwiającej identyfikację wyrobu i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wymiarów, absorbcji wody i trwałości.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano Cegielni Laskowski wycofanie wyrobu z obrotu, a BORBUD-BIS zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne